VEGAN BOX B

kr.135.00

6 stk futomaki tofu
8 stk uramaki vegan
8 stk hosomaki mango

ingen fisk

Kategori: